Muhasebe Uzmanı

Katsayılar (2010)

 

01/01/2010-30/06/2010

KATSAYILAR YTL
Maaş Katsayısı 0.059445
Taban Aylık Katsayısı 0.7931
Yan Ödeme Katsayısı 0.018843
Kıdem Aylık Göstergesi
(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)
Her hizmet yılı için 20,
25 yılı hizmetten sonra 500
Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
(1500*Maaş Katsayısı)
89,17
Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin)
(En fazla iki çocuk sınırlaması KALDIRILMIŞTIR.)
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)
29,73 (İki çocuk üzerinden hesaplanmıştır)
(Not: 0-6 yaş arasındaki iki çocuk için 2 katı ödenecektir, bu da 59,46 TL'dir.)
Dogum Yardımı Ödeneği
(2500*Maaş Katsayısı)
  148,62
Ölüm Yardımı Ödeneği
Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)
  564,73
1.129,46
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
9.500*Maaş Katsayısı
  564,73
Emekli Keseneği (Kişi İçin) % 16
Emekli Keseneği (Kurum İçin) % 20
.
Emeklilik Keseneği matrahına eklenecek en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanacak oranlar
Ek Gös. 8400 ve yukarısı % 240
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç % 200
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç % 180
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç % 150
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç % 130
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç % 70
Diğerlerinde % 40
.
.
HARCIRAHLAR
YURTIÇI HARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden
a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar (1)
b) Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) Olanlar (2)
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) - 5800 (Hariç) Olanlar
d) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
e) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar
33,00
30,00
27,50
25,00
24,00
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
(2) 8.5.1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
b) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar

9,50 
9,00
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
.
Memurlara Yapilan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapilacak Kesintiler
VERGİ ORANLARI
Damga Vergisi Oranlari (16.08.1999'dan Itibaren 99/1342 s. B.K.K.)
Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden
Belli Parayi Ihtiva Eden: Sözlesme, Taahhütname, Temlikname Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri Için

Binde 6,6
Binde 8,25
.
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)
8.800   Türk Lirasına kadar %15
22.000 Türk Lirasının 8.800 lirası için 1.305 TL, fazlası %20
50.000 Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.965 TL, fazlası %27
50.000 Türk Lirasının 50.000 lirası için 11.525 TL, fazlası %35

 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : (Saat başı) : 1,15 TL. dir
 EMEKLİ TAZMİNATI     : 750,00 TL. (01.01.2010 DEĞİŞTİ)