Muhasebe Uzmanı

5018 Mevzuatı

5018 SAYILI KANUN CERVESİNDE BAZI DÜZENLEMELER

*5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

*GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

*MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

*Devlet Muhasebesi Sunumları

*MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

*Ekleri

*MYHBY Tebliği (2007-1)

*Harcama Talimatı

*HARCAMA TALİMATININ KULLANILMASINA İLİŞKİN MEVZUAT

*İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

*ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

*Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ

*Kredi Ödeme Talimatı

*MUHASEBE YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ,SERTİFİKA VERİLMESİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

*MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ,YETKİLERİ,DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

*TAŞINIRMAL YÖNETMELİĞİ

*Ekleri

*Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği

*Taşınır Kod Listesi

*TAŞINIR KOD LİSTESİ (Güncel-2008)

*TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ (UYGULAMASI)

*KAMU ZARARLARININ TAHSİL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

*STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

*HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (Seri No: 1)

*HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ(Seri No: 2)

*Harcama Yetkilileri Hakkında Yazı

İŞLEM AKIŞ ŞEMALARI

*Süreç Kontrolu

*Avans verilmek suretiyle yapılacak ön ödemeler

*Mali işlemler süreci

*Muhasebe birimi kontrol süreci